Průběh dne v jesličkách se drží určitého rámce, který naše chůvy přizpůsobují aktuálním podmínkám, potřebám dětí či počasí. Složení aktivit je co nejpestřejší a je inspirováno naším vlastním výchovně - vzdělávacím plánem.

Průběh dne

07:30 - 09:00 příchody dětí
08:15 - 09:15 spontánní hry dětí, ranní cvičení
09:00 - 09:30 hygiena, dopolední svačinka
09:30 - 10:15 didaktické hry, tvoření, malování
10:15 - 11:30 pobyt venku (dle počasí)
11:30 - 12:00 hygiena, oběd
12:00 vyzvedávání dětí
12:00 - 12:30 příprava na odpočinek zůstávajících dětí
12:30 - 14:00 odpolední odpočinek
14:00 - 14:45 spontánní hry dětí
14:45 - 15:00 odpolední svačinka
15:00 - 16:00 tvoření, hry, pobyt venku (dle počasí)
16:00 - 17:30 pohybové aktivity, spontánní hry, vyzvedávání dětí

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k nám


Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2014 Jahoda | Created by Dark Side, a. s.