Průběh dne v jesličkách se drží určitého rámce, který naše chůvy přizpůsobují aktuálním podmínkám, potřebám dětí či počasí. Složení aktivit je co nejpestřejší a je inspirováno naším plánem výchovy a péče.

Průběh dne

07:00 - 09:00 příchody dětí - spontánní hry, hry z popudu chův, připravená výtvarná (didaktická) činnost
09:00 - 09:20 hygiena (vysazování na nočník, mytí rukou, výměna plen), dopolední svačina
09:20 - 09:50 ranní kruh – přivítání, řízená didaktická činnost (hudební, dramatická, pohybová a další)
10:00 - 11:00 pobyt venku
11:00 - 11:30 hygiena, oběd
11:30 - 12:00 příprava na odpočinek, čtení a poslech pohádek, vyzvedávání dětí
12:00 - 14:30 odpolední odpočinek
14:30 - 15:00 hygiena, odpolední svačina
14:30 - 17:00 vyzvedávání dětí, řízené i spontánní aktivity


Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k nám


Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2014 Jahoda | Created by Dark Side, a. s.