Chod Dětské skupiny Jahůdkové jesličky je podpořen Evropskou unií, Operačním programem Zaměstnanost. Jedná se o provoz u MPSV ČR zaregistrované dětské skupiny. Cílem projektu je kromě provozu služeb péče o dítě v místě realizace na Praze 14 i zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi. Zařízení tak podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do začátku školní docházky. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Musí být splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Projekt je realizován v souladu s platnými právními úpravami týkajícími se dětské skupiny (http://www.mpsv.cz/cs/19908).
V únoru 2018 se nám podařilo obhájit potřebnost našeho zařízení pro rodiče s malými dětmi. Aktuálně je dětská skupina registrována pod názvem Jahůdkové jesličky 2. Stávající projekt je realizován od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020.

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k nám


Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2014 Jahoda | Created by Dark Side, a. s.