Rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu s názvem Jahůdkové jesličky, který je podpořen Evropskou unií, Operačním programem Zaměstnanost. Jedná se o provoz u MPSV ČR zaregistrované dětské skupiny. Cílem projektu je kromě provozu služeb péče o dítě v místě realizace na Praze 14 i zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi. Zařízení tak podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do začátku školní docházky. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Musí být splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Projekt je realizován v souladu s platnými právními úpravami týkajícími se dětské skupiny ( http://www.mpsv.cz/cs/19908 ). Projekt bude realizován od 1.3.2016 do 28.2.2018. Bližší informace o realizaci projektu naleznete níže.

Dětská skupina registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 23.11.2015. Více informací naleznete zde.

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k nám


Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2014 Jahoda | Created by Dark Side, a. s.